+ 48 600 124 286, + 48 607 875 713        fabrykaslubna@interia.pl

Jesteś tutaj: POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH "ADMINISTRATOR" JEST ALDONA WAKALSKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ : FIRMA FABRYKA ŚLUBNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY PRZY UL. KOSYNIERÓW 11, 66-008 ŚWIDNICA, NA PODSTAWIE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POD NUMEREM NIP: 926-162-18-46, REGON: 080263289, E-MAIL: FABRYKASLUBNA@INTERIA.PL, TELEFON + 48 600 124 286, + 48 607 875 713,
2. SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE, KLIENT ŚWIADOMIE ZGADZA SIĘ NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA. DANE TE NIE SĄ PRZETWARZANE ANI WYKORZYSTYWANE W ŻADNYM INNYM CELU.
3. DANE TE SĄ GROMADZONE Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ I ODPOWIEDNIO CHRONIONE PRZED DOSTĘPEM DO NICH PRZEZ OSOBY DO TEGO NIEUPOWAŻNIONE.
4. ZGODNIE Z WYMOGAMI RODO PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PAŃSTWA DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY, NALEŻĄ DO NICH:
- IMIĘ I NAZWISKO,
- ADRES E-MAIL
- NUMER TELEFONU
- ADRES DORĘCZENIA PACZKI
- DATA UROCZYSTOŚCI
- TREŚĆ ZAPROSZEŃ, DODATKÓW ŚLUBNYCH, ITP.
5. DANE WYKORZYSTYWANE SĄ WYŁĄCZNIE W CELACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SKLEPU, REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ I ŚWIADCZENIEM USŁUG W NIM OFEROWANYCH. NIE SĄ SPRZEDANE LUB UDOSTĘPNIONE OSOBOM TRZECIM, PO ZA DOSTARCZENIEM ZAMÓWIONYCH TOWARÓW ORAZ WYMOGÓW KSIĘGOWYCH. LISTA PODMIOTÓW, KTÓRYM MOGĄBYĆ PRZEKAZYWANE DANE:
- PODMIOT REALIZUJĄCY DOSTAWĘ TOWARÓW ( POCZTA POLSKA, FIRMA KURIERSKA DHL )
- BIURO RACHUNKOWE
- PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY NAM WSPARCIE TECHNICZNE
- HOSTINGODAWCA
6. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, ALE W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH MOŻE BYĆ KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY CZY REJESTRACJ W SKLEPIE.
7. NASZ SYSTEM PRZECHOWUJE I PRZETWARZA TWOJE DANE ANONIMOWE W CELACH STATYSTYCZNYCH ( NP. ILOŚĆ WIZYT, DŁUGOŚĆ WIZYT ).
8. PODSTAWA PRZETWARZANIA:
- UMOWA SPRZEDAŻY LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA TWOJE ŻĄDANIE, ZMIERZAJĄCE DO JEJ ZAWARCIA ART. 6 UST. 1 LIT. B RODO
- CIĄŻĄCY NA NAS OBOWIĄZEK PRAWNY, NP. ZWIĄZANY Z RACHUNKOWOŚCIĄ ART. 6 UST. 1 LIT. C RODO
- TWOJA ZGODA WYRAŻONA W SKLEPIE - JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ NA JEJ WYRAŻENIE ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO
- UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA TWOJE ŻĄDANIE, ZMIERZAJĄCE DO JEJ ZAWARCIA ART. 6 UST. 1 LIT. B RODO
- NASZ PRAWNIE UZASADNIONY INTERES, POLEGAJĄCY NA PRZETWARZANIU DANYCH W CELU USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO
- NASZ PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO POLEGAJĄCY NA:
a) PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH ANALITYCZNYCH I STATYSTYCZNYCH
b) BADANIU SATYSFAKCJI KLIENTÓW
9. DANE PRZETWARZAMY TYLKO PRZEZ OKRES, W KTÓRYM BĘDZIEMY MIEĆ KU TEMU PODSTAWĘ PRAWNĄ, A WIĘC DO MOMENTU, W KTÓRYM:
- PRZESTANIE CIĄŻYĆ NA NAS OBOWIĄZEK PRAWNY, ZOBOWIĄZUJĄCY NAS DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
- USTANIE MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWĄ ZAWARTĄ PRZEZ SKLEP PRZEZ STRONY
- COFNIESZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH, JEŚLI TO ONA BYŁA JEGO PODSTAWĄ
- ZOSTANIE PRZYJĘTY TWÓJ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
- W PRZYPADKU GDY PODSTAWĄ PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH BYŁ UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA LUB GDY DANE BYŁY PRZETWARZANE W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.
- W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, CO MA ZASTOSOWANIE W DANYM PRZYPADKU I CO NASTĄPI NAJPÓŹNIEJ.
10. ZAPEWNIAMY PRAWA KONSUMENTA PRZEWIDZIANE W RODO, M.IN. PRAWO DO:
- DOSTĘPU DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
- ICH SPROSTOWANIA
- USUNIĘCIA
- OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
- PRZENIESIENIA DANYCH DO INNEGO ADMINISTRATORA
A TAKŻE PRAWO:
WNIESIENIA W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH:
- Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z TWOJĄ SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ – WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH, OPARTEGO NA ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO TJ. NA PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESACH REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA,
- JEŻELI DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO
11. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH MOŻE BYĆ W KAŻDEJ CHWILI COFNIĘTA, POPRZEZ ZŁOŻENIE SPRZEDAWCY STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl